2000. ÉVI XLIII. TÖRVÉNY A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSRÓL

16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről

164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettségekről

A kiemelt dokumentumok tartalma PDF formátumba letölthető.